Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

VÝBEROVÉ KONANIE 
v doktorandskom študijnom programe nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 
v študijnom odbore 11. FILOLÓGIA na Filozofickej fakulte UCM

Bez cudzích jazykov to dnes nejde

Katedra germanistiky sa môže pochváliť viacerými úspechmi v oblasti vedy, projektov a publikácií 

WEBINÁROVÉ STREDY SO SAIA - TÉMA: ŠTIPENDIÁ DO RAKÚSKA (AKCIA RAKÚSKO - SLOVENSKO A INÉ PROGRAMY)

Herbstakademie 2020 v Berlíne pre študentov z východnej Európy

CHCEŠ ATRAKTÍVNU A FINANČNE DOBRE OHODNOTENÚ PRÁCU?

POĎ ŠTUDOVAŤ NEMČINU

Pozvánka na prednášku

Výročné ocenenia členov katedry

iz. prof. Dr. Alja Lipavic Oštir bola vymenovaná za vysokoškolskú profesorku

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc. na Katedre germanistiky
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete