Publikačná činnosť katedry
  

Ďurčo, Peter et al.: Valenz und Kookkurrenz. Grammatische und lexikologische Ansätze. Berlin: LIT Verlag. 2014, 202 s. ISBN 978-3-643-50564-4.

  

Kozmová Ružena: Von der Funktion zur Bedeutung. Verbvalenz kontrastiv. Berlin: Lit Verlag. 2013, 166 s. ISBN 978-3-643-12010-6.

  

Banášová Monika: Deutsche Modalverben und ihre Äquivalente im Slowakischen. Berlin: Logos Verlag. 2013, 282 s. ISBN 978-3-8325-3346-5.

  

Sabová Lucia: Problematik der weiblichen Identität in den Erzählungen von Sophie Mereau. Berlin: Logos Verlag. 2011, 146 s. ISBN 978-3-8325-3019-8.

  

Demčišák Ján: Queer Reading von Brechts Frühwerk. Birkach: Tectum Verlag. 2011, 214 s. ISBN 978-3-8288-2995-4.

  

Ďurčo Peter, Banášová Monika, Hanzlíčková Astrid: Feste Wortverbindungen im Kontrast. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda. 2010, 130 s. ISBN 978-80-8105-197-5.

  

Ďurčo Peter (Hrsg.): Feste Wortverbindungen und Lexikographie. Kolloqium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. 2010. ISBN 978-3-11-023405-3/ ISSN 0175-9264.

  

V rámci projektu IDIAL vyšla v roku 2009 učebnica nemeckého jazyka Deutsch im interkulturellen Dialog pre úroveň B2 Európskeho referenčného rámca, na ktorej sa autorsky podieľali: doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc., PhDr. Daniela Drinková, PhDr. Viera Miklošíková a PhDr. Ján Demčišák.

  

V rámci projektu IDIAL ďalej vznikol súbor pracovných listov pre úroveň B1 Interkulturelles Dossier: DaF in der Slowakei zameraný prevažne na konverzačné a komunikatívne cvičenia na hodinách nemeckého jazyka.

Na pracovných listoch sa autorsky podieľali: PhDr. Daniela Drinková, PhDr. Viera Miklošíková, PhDr. Ján Demčišák. Projekt koordinovala: doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.

  

Učebnica nemčiny pre fyzioterapeutov ("Deutsch für Physiotherapeuten") vznikla v rámci projektu KEGA.

Je vypracovaná pre potreby výučby NJ na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, ale môže osloviť aj iných študentov nemeckého jazyka pre potreby zdravotníckej praxe.

Autorkami publikácie sú: doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc., PhDr. Daniela Drinková, PhDr. Astrid Hanzlíčková a Mgr. Lucia Sabová.

  

Pri príležitosti 65. jubilea Prof. Dr. Ilpa Tapaniho Piirainena uskutočnila katedra v roku 2007 medzinárodnú konferenciu na tému "Deutsche Sprache in der Slowakei", ktorej výsledkom je aj rovnomenný zborník.

  

V rámci programu SOCRATES/ Lingua 2 vznikla za medzinárodnej spolupráce viacjazyčná učebnica frazeológie na CD nosiči: EEPHRAS [elektronický zdroj]: ein mehrsprachiges phraseologisches Lernmaterial:večjezyčno frazeologoško učno gradivo: viacjazyčná učebnica frazeológie : többnyelvü frazeológiai tananyág. Peter Ďurčo ....[et al.]. - Ljubljana: Rokus, 2006. - 1 CD-ROM: 1 príl. - ISBN 961-209-657-0.

Za Kateru germanistiky sa na tomto učebnom materiáli autorsky podieľal prof. Peter Ďurčo, CSc.

  

Kozmová, Ružena / Drinková, Daniela a kol.: Sprechen argumentieren diskutieren: učebnica nemeckého jazyka pre nefilologické odbory s dôrazom na komunikáciu v odbornom jazyku. Trnava: FF UCM v Trnave, 2005, 168 s. ISBN 80-89220-03-7.

Výstup z projektu KEGA (3/0109/02)

Autorkami publikácie sú: PhDr. Ružena Kozmová, CSc., PhDr. Daniela Drinková, PhDr. Astrid Hanzlíčková, Mgr. Monika Banášová, Mgr. Lucia Sabová a Mgr. Jana Homolová-Salanciová.

  

Schuppener, Georg (Hrsg.): Sprache des Rechtsextremismus. Spezifika der Sprache rechtsextremistischer Publikationen und rechter Musik. Leipzig: Edition Hamouda Wissenschaftsverlag, 2010, 217 s. ISBN 978-3-940075-40-6

  

Demčišák, Ján / Drinková, Daniela / Dujková, Simona / Hornáček Banášová, Monika (Hrsg.): Aktuelle Fragen und Trends der Doktorandenforschung in der slowakischen Germanistik. Trnava: FF UCM v Trnave, 2015, 184 s. ISBN 978-80-8105-706-9.


  

Schuppener, Georg: Basiswissen Sprachgeschichte. Leipzig: Ed. Hamouda, 2014, 94 s. ISBN 978-3-940075-90-1.


  

Schuppener, Georg (Hrsg.): Germanistische Streifzüge durch Leipzig : auf den Spuren von Literaten und Sprachwissenschaftlern. Leipzig: Ed. Hamouda, 2009, 214 s. ISBN 978-3-940075-25-3.

  

Kozmová, Ružena: Grammatiktheorien, Grammatikmodelle, Grammatiken. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, 122 s. ISBN 978-80-8105-695-6.

  

Demčíšák, Ján: Kategória queer a jej analytický potenciál. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, 75 s. ISBN 978-80-8105-701-4.

  

Ďurčo, Peter / Majchráková, Daniela: Slovník slovných spojení: podstatné mená. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, 360 s. ISBN 978-80-8105-682-6.

  

Schuppener, Georg: Sprache und germanischer Mythos im Rechtsextremismus. Leipzig: Edition Hamouda, 2017, 260 s. ISBN 978-3-95817-027-8.

  

Kozmová, Ružena (Hrsg.): Sprache und Sprachen im mitteleuropäischen Raum: Vorträge der internationalen Linguistik-Tage Trnava 2005. Trnava: Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006, 770 s. ISBN 80-89220-41-X.

  

Lipavic Oštir, Alja / Vilčeková, Katarína / Matulová, Miriam: Sprachkontaktforschung: Ein Kompendium. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, 127 s. ISBN 978-80-8105-694-9.

  

Ďurčo, Peter / Steyer, Kathrin / Hein, Katrin: Sprichwörter im Gebrauch. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, 168 s. ISBN 978-80-8105-692-5.

  

Schuppener, Georg: Spuren germanischer Mythologie in der deutschen Sprache: Namen, Phraseologismen und aktueller Rechtsextremismus. Leipzig: Edition Hamouda, 2007, 135 s. ISBN 978-3-940075-01-7.

  

Ďurčo, Peter: Všeobecná a germanistická lingvistika: tézy predmetu: študijný odbor 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry: študijný program Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, 75 s. ISBN 978-80-8105-693-2.

  

Schuppener, Georg (Hrsg.): Walter Baetke und die Germanenrezeption heute. Leipzig: Edition vulcanus, 2011, 117 s. ISBN 978-3-932558-05-4.

  

Schuppener, Georg: Warum 21 einundzwanzig heißt : die höheren Einerzahlwörter im Deutschen ; Geschichte ihrer Bildung und Reformideen. Wien: Praesens-Verlag, 2014, 126 s. ISBN 978-3-7069-0819-1.

  

Schuppener, Georg et al. (Hrsg.): Wunders vil : zur Aktualität des Mythos ; Festschrift für Dr. Reiner Tetzner zum 75. Geburtstag. Leipzig: Edition Vulcanus, 2011, 144 s. ISBN 978-3-932558-51-1.

Kollokationen im Unterricht.jpg wird angezeigt.  

Ďurčo, Peter, Vajíčková Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag. 2017, 274 s. ISBN 978-3-943906-29-5.

Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik.jpg wird angezeigt.  

Ďurčo, Peter (Hg.): Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik. Münster: LIT Verlag. 2017, 234 s. ISBN 978-3-643507-84-6.

  

Vilčeková, Katarína : CLIL und seine Auswirkungen auf die Entstehung der negativen Transferenzen beim Deutschlernen in der Slowakei. Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2017. - 327 s. - ISBN 978-3-943906-33-2.

Aktuality
Bez cudzích jazykov to dnes nejde
Katedra germanistiky sa môže pochváliť viacerými úspechmi v oblasti vedy, projektov a publikácií 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
  • Katedra germanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete