Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

09.06.2020

Katedra germanistiky sa môže pochváliť viacerými úspechmi v oblasti vedy, projektov a publikácií 

Rok 2020 je sotva v polovici, no katedra germanistiky sa môže pochváliť viacerými úspechmi v oblasti vedy, projektov a publikácií.


V rámci projektu Erasmus+ Projekt: 2018-1-SK01-KA203-046375 Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums – Internacionalizácia a ďalší rozvoj doktorandského štúdia sa aktívne venujeme našim doktorandom. Spolu s partnermi projektu sme vydali zborník Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wroclaw/ Ján Demčišák, Monika Hornáček Banášová (Hg.) ; 1. Ausgabe. - Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2020. ISBN 978-3-96023-346-6, ktorý obsahuje vedecké štúdie doktorandov z partnerských univerzít. Publikácia je prvým zväzkom novo založenej série Doktorandenforum Auslandsgermanistik, ktorú ako vedeckí garanti zastrešujú poprední germanisti v celej Európe. Týmto zaistíme našim doktorandom pravidelnú a kvalitnú možnosť prezentovania svojich štúdií v európskom kontexte.

Na prelome rokov vydal vedecký tím – prof. Ďurčo, dr. Hornáček Banášová, dr. Fraštíková a dr. Tabačeková - venujúci sa ustáleným spojeniam v nemeckom jazyku štúdiu v prestížnom karentovanom časopise Yearbook of Phraseology: Zur Äquivalenz der minimalen lexikalisch geprägten Muster Präposition + Substantiv im deutsch-slowakischen Kontrast = On the equivalence of the minimal lexical pattern preposition + noun in the German-Slovak contrast / DOI DOI 10.1515/phras-2019-0008.

In: Yearbook of Phraseology 10 / Berlin: De Gruyter Mouton. 

V tomto mesiaci opäť vychádza publikácia z roku 2019 v prestížnom vydavateľstve Routledge: Interdisciplinary Research Approaches to Multilingual Education, ktorá je evidovaná v databáze Scopus. V publikácii nájdete okrem iných aj príspevok dr. Dušana Fediča: Computer based educational program. developing e-learning skills within German language training for specific purposes:

https://www.routledge.com/Interdisciplinary-Research-Approaches-to-Multilingual-Education/Kourtis-Kazoullis-Aravossitas-Skourtou-Trifonas/p/book/9780367584597  

Prof. Schuppener sa vo svojej monografii Basiswissen Varietäten des Deutschen. (Leipzig: Edition Hamouda, 2020. ISBN 978-3-95817-050-6) venuje varietám nemeckého jazyka. Kniha vznikla na základe podpory projektu APVV 15-0360 Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov.

V rámci tohto projektu práve vychádza i Učebnica huncokárskeho nárečia UMATUM a Slovník huncokárskeho nárečia od dr. Simony Fraštíkovej, dr. Moniky Hornáček Banášovej a dr. Dušana Fediča (UCM, ISBN 978-80-572-0055-0 a 978-80-572-0056-7). Publikácie majú za cieľ revitalizovať takmer zaniknuté nárečie minority Huncokárov.

UMATUM obálka

Učebnica Arbeits- und Organisationspsychologie od dr. Moniky Hornáček Banášovej slúži ako praktický materiál pri osvojovaní si špeciálnej slovnej zásoby v oblasti organizačnej a pracovnej psychológie v rámci odbornej komunikácie nemeckého jazyka.

https://tredition.de/autoren/monika-hornacek-banasova-23332/fachsprache-arbeits-und-organisationspsychologie-paperback-101614/ 

Vložil: Dušan Fedič
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete