Rigorózne konanie

Katedra germanistiky realizuje rigorózne konanie v študijnom odbore: 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry, v študijnom programe: Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii.

V zmysle zákona o Vysokých školách 131/2003, novelizovaný ako zákon č.175/2008, § 53, odsek 8 môže absolvent magisterského štúdia vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získal magisterské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore (učiteľstvo nemecký jazyk v kombinácii, alebo neučiteľský odbor nemčina v kombinácii, resp. jednoodborové štúdium nemecký jazyk a literatúra).

Rigorózna skúška pozostáva z ústnej skúšky a obhajoby práce. Ústna skúška bude zameraná na jednotlivé časti nemeckej jazykovedy a literárnej vedy, podľa zvolenej témy rigoróznej práce a zo skúšky z filozofie.


Témy rigoróznych prác

prof. Peter Ďurčo, CSc.

 • Wortschatz und Wortschatzarbeit zum Thema Hobby
 • Wortscahtz und Wortschatzarbeit zum Thema Sport
 • Wortschatz und Wortschatzarbeit zum Thema Freizeit  

prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

 •        Dialekte in den Medien
 •        Die deutsche Sprache in Trnava 
 •        Die Entwicklung der mathematischen Fachsprache im 19. Jahrhundert 
 •        Sprachliche regionale Identitäten im Vergleich   
 •        Merkmale politischer Sprache im Sozialismus


iz. prof. Dr. Ajla Lipavic Oštir

PaedDr.:

 •        Sprachvarietäten und DAF 
 •        Problemorientierter DAF 
 •        CLIL und Frühspracherwerb
 •        Deutsch als Unterrichtssprache in Osteuropa in der Vergangenheit
 •        Funktionaler Grammatikunterricht 

PhDr.:

 •        Analytischer Genitiv in DAF-Lehrwerken
 •        Ansichtskarte als Textsorte
 •        Begrüßungsformeln regional  
 •        Prestige des Deutschen in einigen slawischen Ländern 
 •        Prototypensemantik und neue Medien

doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.

 • Zur Problematik der Sprechereinstellung, eine funktional-semantische Analyse
 • Zum Gebrauch der festen Wortverbindungen im DaF-Unterricht
 • Verbalkategorien am Beispiel der Kommunikatiosverben im Deutschen
 • Lexikalizácia a kategórie modálnosti v jazyku


Materiály

Tematické okruhy ku skúške z nemeckého jazyka a filozofie

Aktuality
Milí študenti, konzultačné hodiny jednotlivých pedagógov sú uverejnené na webovej stránke katedry (personálne obsadenie).   
Ein neues VEGA-Projekt am Lehrstuhl für Germanistik startet...
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete