Rigorózne konanie

Katedra germanistiky realizuje rigorózne konanie v študijnom odbore: 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry, v študijnom programe: Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii.

V zmysle zákona o Vysokých školách 131/2003, novelizovaný ako zákon č.175/2008, § 53, odsek 8 môže absolvent magisterského štúdia vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získal magisterské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore (učiteľstvo nemecký jazyk v kombinácii, alebo neučiteľský odbor nemčina v kombinácii, resp. jednoodborové štúdium nemecký jazyk a literatúra).

Rigorózna skúška pozostáva z ústnej skúšky a obhajoby práce. Ústna skúška bude zameraná na jednotlivé časti nemeckej jazykovedy a literárnej vedy, podľa zvolenej témy rigoróznej práce a zo skúšky z filozofie.


Témy rigoróznych prác

doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.

 • Syntax der Fachsprache, eine funktional-semantische Analyse
 • Rechtsattribute in der Fachsprache und deren Äquivalente im Slowakischen
 • Fachsprache der Politik (eine syntaktisch-semantische Analyse der politischen Rede)
 • Zum Gebrauch der Dativpräpositionen im Deutschunterricht
 • Verbalkollokationen am Beispiel der Kommunikationsverben im Deutschen 


prof. Peter Ďurčo, CSc.

 • Wortschatz und Wortschatzarbeit zum Thema Hobby
 • Wortscahtz und Wortschatzarbeit zum Thema Sport
 • Wortschatz und Wortschatzarbeit zum Thema Freizeit  

prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

 •        Dialekte in den Medien
 •        Die deutsche Sprache in Trnava 
 •        Die Entwicklung der mathematischen Fachsprache im 19. Jahrhundert 
 •        Sprachliche regionale Identitäten im Vergleich   
 •        Merkmale politischer Sprache im Sozialismus


iz. prof. Dr. Ajla Lipavic Oštir

PaedDr.:

 •        Sprachvarietäten und DAF 
 •        Problemorientierter DAF 
 •        CLIL und Frühspracherwerb
 •        Deutsch als Unterrichtssprache in Osteuropa in der Vergangenheit
 •        Funktionaler Grammatikunterricht 

PhDr.:

 •        Analytischer Genitiv in DAF-Lehrwerken
 •        Ansichtskarte als Textsorte
 •        Begrüßungsformeln regional  
 •        Prestige des Deutschen in einigen slawischen Ländern 
 •        Prototypensemantik und neue Medien


Materiály

Tematické okruhy ku skúške z nemeckého jazyka a filozofie

Aktuality
Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Jany Tabačekovej
 
Medzinárodný seminár pre doktorandov v rámci Erasmus+ projektu
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete