História vzniku

Katedra germanistiky je súčasťou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave od jej založenia v roku 1997. V priebehu niekoľkých rokov si na Slovensku vybudovala pozíciu popredného germanistického inštitútu poskytujúceho vzdelanie na vysokej úrovni.

Dôležitú úlohu v rozvoji katedry mali  členovia katedry, interní i externí pedagógovia, ktorí napĺňali jej zameranie v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti. Za uplynulé obdobie pôsobili na katedre prof. Ivan Cvrkal, prof. Mária. Vajíčková, prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen, doc. Darina Pallová,CSc, PD Dr. habil. Marta Papsonová, doc. Viera Chebenová, PhDr. Roman Trošok, CSc., PhDr. Katarína Bieliková, Mgr. Andrea Mikulášová, Phd., PhDr. Erika Majerová, PhD., PhDr. Milan Žitný, CSc., Štefan Pongó, PhD., Mgr. Mário Hrašna, PhDr. Marta Ambrožová, Mgr. Andrea Sládkovičová, Mgr. Eva Lukovičová, Mgr. Jana Homolová, Mgr. Monika Šajánková, PhD., PhDr. Silvia Lihanová, PhD., PhDr. Viera Miklošíková, Mgr. Miloš Chovan a ako zahraniční lektori Mag. Arne Gasthaus, Mag. Sabine Felderer a Mag Michael Huprich.

Vedúcimi katedry za 15 rokov jej činnosti boli doc. Darina Pallová, CSc. (1997 – 2001), doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. (2001 – 2002), PhDr. Daniela Drinková (2002 – 2004), Mgr. Miloš Chovan (2004 – 2006), PhDr. Daniela Drinková (od roku 2006).

V súčasnosti má katedra 13 interných zamestnancov (prof. Peter Ďurčo,CSc., doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc., prof. Dr. Dr. Georg Schuppener, iz. prof. Mgr. Alja Lipavic Oštir, PhD., PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., PhDr. Ján Demčišák, PhD., Mgr. Lucia Oríšek Sabová, PhD., Dr. phil. PaedDr. Darina Víteková, PhDr. Daniela Drinková, PhDr. Astrid Hanzlíčková, Mgr. Simona Fraštíková, PhD., Mgr. Dušan Fedič, PhD., Wolfram Karg, LAss).

Aktuality
Exkurzia Viedeň 2018
Stretnutie s veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Kontakt
  • Katedra germanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 226
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete