Aktivity katedry

23. Linguistik- und Literaturtage in Sankt Peterburg: Die Sprachen Mitteleuropas und darüber hinaus. - GeSuS 2015 (22. - 24.06.2015, Petrohrad, Rusko)

V dňoch 22. - 24.06.2015 sa členovia Katedry germanistiky, FF, UCM v Trnave zúčastnili medzinárodnej konferencie organizovanej spolkom GeSuS (Gesellschaft für Sprache und Sprachen). Na pôde Štátnej univerzity v Petrohrade aktívne vystúpili pedagógovia prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener a PhDr. Astrid Hanzlíčková, a doktorandské štúdium Katedry germanistiky príkladne reprezentovali doktorandky Mgr. Miriam Matulová, Mgr. Stanislava Tarabová, Mgr. Katarína Vilčeková

Doktorandské štúdium a výskum v medzinárodnom kontexte – otázky, trendy, perspektívy  (03. - 04.06.2015,  Filozofická fakulta UCM, Trnava)

V priebehu dvoch dní prvého júnového týždňa (03. - 04.06.2015) sa na pôde Filozofickej fakulty, Univerzity sv. Cyrila a Metoda konala medzinárodná konferencia doktorandov, ktorá niesla názov "Doktorandské štúdium a výskum v medzinárodnom kontexte – otázky, trendy, perspektívy". Už podľa názvu konferencie možno postrehnúť, že jej cieľom bola prezentácia rozmanitej výskumnej práce doktorandov, na ktorú nadväzovala plodná diskusia poukazujúca na možné úskalia, ale i ďalšie potenciálne smerovanie výskumu. V rámci germanistickej sekcie vystúpili všetci doktorandi, denného i externého štúdia, ako aj iní pozvaní hostia.       

Abschlussworkshop: Corpuslinguistik: Computermorphologie und Kollokationsforschung, (SAIA: Akcia Rakúsko-Slovensko) (09. - 10.02.2015, Filozofická fakulta UCM, Trnava)

V priebehu dní 09. - 10.02.2015 sa v spolupráci s Katedrou germanistiky, Filozofickej fakulty, UCM v Trnave konal záverečný workshop s tematickým zameraním „Korpusová lingvistika: Počítačová morfológia a výskum kolokácií“ (Corpuslinguistik: Computermorphologie und Kollokationsforschung), ktorého sa zúčastnili riešitelia partnerských inštitúcií realizovaného projektu, Katedry germanistiky, FF, UCM v Trnave, Katedry germanistiky, FF, UMB v Banskej Bystrici, Inštitútu korpusovej lingvistiky a textových technológii (ICLTT) Univerzity Viedeň a Rakúskej akadémie vied (ÖAW).“ Úspech záverečného workshopu sa ukázal nielen v podnetných diskusiách k prezentovaným výsledkom výskumnej činnosti, ale i v nastolených otázkach poukazujúcich na ďalšie možné smerovanie výskumu a – čo je veľmi dôležité – v otázke možnej opätovnej spolupráce.

Medzinárodná konferencia: ICEHM Int´l Conference Proceedings of International Conference on Humanities, Literature and Management (09. - 10.01.2015, Dubaj, SAE)

Na začiatku roku 2015 sa traja členovia Katedry germanistiky, FF, UCM v Trnave aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie v Dubaji. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., PhDr. Ján Demčišák, PhD. a Mgr. Dušan Fedič, PhD. príkladne reprezentovali katedru príspevkami z rôznych oblastí jazykovedy a literárnej vedy.    


Návšteva stáleho zástupcu veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko, pána Dr. Lorenza Bartha  (18.11.2014, Filozofická fakulta UCM, Trnava)

Katedra germanistiky v spolupráci s Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD) privítala dňa 18.11.2014 na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave stáleho zástupcu veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko, pána Dr. Lorenza Bartha. Dr. Barth sa stretol v rámci návštevy aj so študentami katedry germanistiky, kedy spolu diskutovali na tému "Slovensko a Nemecko v Európe - aktuálny vývoj".  

Slovenské doktorandské fórum  (16. - 17.10.2014, Prešovska Univerzita, Prešov)

Študenti doktorandského štúdia Katedry germanistiky sa zúčastnili Slovenského doktorandského fóra 2014 v Prešove v dňoch 16. - 17. 10. 2014. Oboznámili sa s aktuálnym stavom doktorandského štúdia na iných vysokých školách, s postavením doktoranda, možnosťami participácie na projektoch a publikovaní výsledkov vedeckej práce a nadviazali nové kontakty.

22. Linguistik- und Literaturtage, GeSuS 2014 (23. - 25.06.2014, UMB, Banská Bystrica)

Počas dní 23. - 25.6.2014 sa  v Banskej Bystrici konala medzinárodná konferencia "22. Linguistik- und Literaturtage" organizovaná predovšetkým spolkom GeSuS - Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V.. Konferencie sa zúčastnila veľká časť Katedry germanistiky, FF UCM v Trnave, pričom jednotliví účastníci prezentovali prvé výsledky získané výskumom zameraným na Vega-projekt "Verbálne kolokácie", ktorý je momentálne realizovaný na pôde katedry.    

Corpuslinguistik: Computermorphologie und Kollokationen, Akcia Rakúsko - Slovensko (12. - 17.05.2014, Viedeň, Rakúsko)

Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave v súčasnosti participuje na projekte schválenom a finančne podporovanom organizáciou SAIA, n.o., konkr. v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko. V rámci medzinárodného projektu pod názvom "Corpuslinguistik: Computermorphologie und Kollokationen" (02/ 2014 - 02/ 2015) sa účastníčky Katedry germanistiky FF UCM v Trnave (A. Hanzlíčková, S. Fraštíková, S. Gulišová, N. Olexová, D. Špotáková) pod vedením prof. Petra Ďurču zúčastnili v priebehu dní 12. - 17.05.2014 krátkodobého pobytu vo Viedni spojeného s odbornými prednáškami. Súčasťou pobytu bolo taktiež odovzdanie reprezentatívnych darčekových predmetov Filozofickej fakulty UCM v Trnave participujúcim partnerom z Viedne.  


Doktorandenseminar Kooperation Trnava-Innsbruck, Aktion Österreich - Slowakei (24.02 - 01.03.2014, Innsbruck, Rakúsko)

Na prelome februára a marca 2014 (24.02. - 01.03.2014) sa doktorandi a postdoktorandi Katedry germanistiky FF UCM v Trnave už po 3-krát pod vedením profesora Schuppenera zúčastnili týždňového pobytu spojeného s vedeckými seminármi na Univerzite v Innsbrucku. Medzinárodný projekt pod názvom "Doktorandenseminar Kooperation Trnava Innsbruck" bol schválený a finančne podporený organizáciou SAIA, n.o., konkrétne v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko. 


Aktuality
Pozvánka na prednášku: Instrumentalisierung juristischer Fachsprache in Reichsbürger-Texten (G. Schuppener)
LITERÁRNE ČÍTANIE - Všetci sú srdečne vítaní!

Viac informácii nájdete TU
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
  • Katedra germanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete