Projekty a granty

Aktuálne riešené projekty


Manipulatívne reprezentácie v časoch krízy: Jazykové stratégie konšpiračných teórií a alternatívnych právd v nemeckom a slovenskom jazykovom priestore

Manipulative Representations in Times of Crisis: Linguistic Strategies of Conspiracy Theories and Alternative Truths in the German and Slovak Speech Spaces

 • APVV-22-0221 
 • Obdobie riešenia projektu: 2023 – 2026
 • Vedúci projektu: prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener
 • Riešitelia projektu: PhDr. Ján Demčišák, PhD., doc. Mgr. Simona Fraštíková, PhD.
 • Partneri projektu: Katedra germanistiky FF UCM (koordinátor), partneri z FF UCM: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Katedra pedagogiky

Od viacjazyčnosti k jednojazyčnosti. Štúdie o jazyku verejnej komunikácie na príklade novín "Tirnauer Wochenblatt/Nagyszombati Hetilap"

From multilingualism to monolingualism. Studies on the language of public communication on the example of the newspaper “Tirnauer Wochenblatt/Nagyszombati Hetilap”

 • VEGA 1/0056/23
 • Obdobie riešenia projektu: 2023 – 2025
 • Vedúci projektu: prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener
 • Riešitelia projektu: Mgr. Anita Braxatorisová, PhD., Mgr. Marek Ponca, PhD.


Germanistik Digital
German Studies Digital

 • Medzinárodný projekt Erasmus+ 2020-1-SK01-KA226-HE-094271
 • Spolupráca v oblasti inovácií a osvedčených postupov / Partnerships for  Digital Education Readiness
 • Obdobie riešenia projektu: 2021 - 2023

  Získaný grant: 140 700 Eur

 • Vedúci projektudoc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.

 • Riešitelia projektuPhDrJán Demčišák, PhD., Mgr. Simona Fraštíková, PhD.

 • Partneri: Vilniaus Universitetas (Litva), Ventspils Augustskola (Lotyšsko), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ČR), Univerzitet u Beogradu (Srbsko), Univerza v Mariboru (Slovinsko)


Praktická príručka pre online vyučovanie nemeckého jazyka
Practical and methodical handbook for teaching German online

 • Medzinárodný projekt Erasmus+ 2020-1-SK01-KA226-SCH-094410
 • Spolupráca v oblasti inovácií a osvedčených postupov / Partnerships for  Digital Education Readiness
 • Obdobie riešenia projektu: 2021 - 2023

  Získaný grant: 204 636 Eur

 • Vedúci projektuPhDrJán Demčišák, PhD

 • Riešitelia projektudoc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.Mgr. Simona Fraštíková, PhD.

 • Partneri: Vilniaus Universitetas (Litva), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ČR), Vilniaus Gabijos gimnazija (Vilnius, Litva), Vilniaus jezuitu gimnazija (Vilnius, Litva), Gymnázium Janka Matušku (Galanta, Slovensko), Gymnázium Jána Hollého  (Trnava, Slovensko), Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p. o. (Mikulov, ČR), Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala (Ústí nad Labem, ČR)


Konfrontačný výskum lexikalizácie konštrukčných modelov v nemčine a slovenčine 
Confrontational research on the lexicalization of structural models in German and Slovak 

 • VEGA 1/0352/20
 • Obdobie riešenia projektu: 2020 – 2022
 • Vedúci projektu: prof. Peter Ďurčo, CSc.
 • Riešitelia projektu: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., Mgr. Simona Fraštíková, PhD.

Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny
Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht

 • Medzinárodný projekt Erasmus+ 2018-1-SK01-KA201-046316
 • Obdobie riešenia projektu: 2018 – 2021
 • Vedúci projektu: iz. prof. Dr. Alja Lipavic Oštir
 • Riešitelia projektu: PhDr. Ján Demčišák, PhD., doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
 • Partneri projektu: Vilniaus Universitetas (Litva), Univerza v Mariboru (Slovinsko), Partnerské gymnáziá: Gimnazija Franca Miklosica Ljutomer (Slovinsko), Vilniaus Gabijos gimnazija (Litva), Vilniaus jezuitu gimnazija (Litva), Gymnázium Janka Matušku Galanta (Slovensko), Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec (Slovensko), Wiedner Gymnasium/ Sir Karl Popper Schule (Rakúsko) 
·

Internacionalizácia a rozvoj doktorandského štúdia
Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums

 • Medzinárodný projekt Erasmus+ 2018-1-SK01-KA203-046375
 • Obdobie riešenia projektu: 2018 – 2021
 • Vedúci projektu: prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener
 • Riešitelia projektu: PhDr. Ján Demčišák, PhD., doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
 • Partneri projektu: Katedra germanistiky FF UCM (koordinátor), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ČR), Uniwersytet Wroclawski (Poľsko)

Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu (Nemecko - Rakúsko - Česko - Slovensko): lexika - texty – diskurzy
Language strategies of right-wing populists in comparation (Germany - Austria - Czech Republik - Slovakia): lexis - texts – discourses 

 • APVV-17-0128
 • Obdobie riešenia projektu: 2018 – 2021
 • Vedúci projektu: prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener
 • Riešitelia projektu: PhDr. Ján Demčišák, PhD., Mgr. Simona Fraštíková, PhD.
 • Partneri projektu: Katedra germanistiky FF UCM (koordinátor), partneri z FF UCM: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Katedra pedagogiky, Katedra filozofie a aplikovanej filozofie, Katedra psychológie

PREPCON Präposition-Nomen-Verbindungen im Kontext

 • Medzinárodný projekt
 • Obdobie riešenia projektu: 2015-2019 (I. etapa)
 • Partneri:
  Dr. Kathrin Steyer (vedúca projektu), Institut für Deutsche Sprache Mannheim, Nemecko
  Prof. Dr. Carman Mellado Blanco, Universita Santiago de Compostela, Španielsko
  Prof. Peter Ďurčo, KGER FF UCM Trnava
 • Riešitelia projektu: PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., Mgr. Simona Fraštíková, PhD., Mgr. Jana Tabačeková                           


Projekt IMPRESS (Internationality via Mobility Projects, Research and Educational Synergies – Internationalisierung durch Mobilität, Forschung und Synergien in der Bildung )

 • Medzinárodný projekt  DAAD
 • Obdobie riešenia projektu: 2019 - 2022

 • Vedúci projektu: Prof. Dr. Axel Gehrmann (TU Dresden)

 • Riešitelia projektuprof. Dr. Dr. rer. nat. Georg SchuppenerPhDrJán Demčišák, PhD., PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.

 • Partneri: univerzity z Číny, Izraela, Japonska, Jordánska, Poľska, Ruska, Česka, Slovenska, USA a z Južnej Afriky 


Úspešne ukončené projekty

 • Kontrastívna analýza uzuálnych slovných spojení a uzuálnych konštrukcií v nemčine a slovenčine (VEGA 1/0037/17, doba riešenia: 2017-2019)
 • Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov (APVV - 15-0360, doba riešenia: 2017-2020)
 • Verbálne kolokácie v nemčine a slovenčine (VEGA 1/0751/14, doba riešenia: 2014-2017)
 • Sémantická a distribučná analýza adjektív v nemčine a slovenčine (VEGA 1/0947/11, doba riešenia: 2011-2014)
 • Corpuslinguistik: Computermorphologie und Kollokationsforschung (Aktion Österreich – Slowakei, 2013-10-15-0003, doba riešenia: 2014-2015)
 • Koncepcia medziodborového štúdia Nj pre fyzioterapeutov (KEGA 3/5114/07)
 • Konfrontačný výskum kolokácií v slovenčine a v nemčine (VEGA 1/0006/08)
 • Sprechen, Argumentieren, Diskutieren (KEGA 3/0109/02)
 • Bezpečnostno-právna terminológia (Inštitucionálny projekt RPV-1-G/99)
 • Nemecko – slovenský policajný slovník (2000-2002)
 • Veľký slovensko-ruský slovník IV, V, VI. (JUĽŠ SAV: IX – 8 – 8/06)
 • Katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka
 • Nová maturita – celoštátna maturitná skúška z nemeckého jazyka
 • Projekt IDIAL - Interkultúrny dialóg a regionalizované učebnice (135442 - LLP - 1 - 2007 - 1 - DE - KA2MP)
 • Projekt SprichWORT (143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP)
Aktuality
VŠETCI SÚ SRDEČNE VÍTANÍ!

 
Internationale Konferenz

Synsemantika in Mehrworteinheiten 
im Deutschen und in anderen Sprachen
06. - 07. 06. 2024
Institut für Germanistik der Universität der hl. Cyrill u...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete