Profil katedry

Katedra germanistiky patrí medzi popredné germanistické inštitúty na Slovensku. V rokoch 1997 – 2004 v rámci Oddelenia nemeckého jazyka a literatúry Katedry moderných filológií, realizovala 2 magisterské študijné programy, Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s nemeckým jazykom a  študijný program Nemecký jazyk a literatúra. V období 2004 - 2009 ako Katedra germanistiky sme zabezpečovali súvislé magisterské štúdium Učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia Nemecký jazyk a literatúra. Od roku 2007 ponúka katedra 2 študijné program v dennej a externej forme:

  • Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii nemecký jazyk a literatúra v 1. (Bc.) a 2. (Mgr.) stupni vysokoškolského štúdia s cieľom pripraviť kvalifikovaných učiteľov nemeckého jazyka.
  • Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii v 1.(Bc.), 2. (Mgr.) a od roku 2010 aj v 3. (PhD.) stupni vysokoškolského štúdia. Úlohou študijného programu je pripraviť pre prax špičkových pracovníkov, ktorí  získajú vysoký stupeň jazykových a prekladateľských zručností s dôrazom na odborný jazyk a odbornú komunikáciu.


V oboch študijných programoch je možné vykonať rigoróznu skúšku (PaedDr., PhDr.).

Filozofická fakulta UCM a Katedra germanistiky má právo realizovať habilitačné a inauguračné konania v odbore cudzie jazyky a kultúry.

Vedecký výskum pracovníkov je v súčasnosti orientovaný na dve oblasti. Prioritou sú dejiny nemeckého jazyka, súčasný jazyk, odborný jazyk, literárna veda. Aplikované disciplíny zahŕňajú didaktiku výučby nemeckého jazyka a literatúry, prípravu učebných materiálov a rozvoj interkultúrnej komunikácie, lingvodidaktické prístupy a tvorbu učebníc.

Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry sú riešiteľmi a spoluriešiteľmi viacerých domácich a medzinárodných grantových projektov.

Katedra spolupracuje s domácimi a zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitútmi, realizuje program LLP-ERASMUS pre študentov a pedagógov.

K aktivitám katedry patria významné podujatia kultúrneho spoločenského i vzdelávacieho významu (Filmabende, Germanistické Vianoce, workshopy pre učiteľov stredných škôl, návštevy divadiel, vydávanie študentského časopisu Tohuwabohu Aktuell). Katedra organizuje vedecké semináre a medzinárodné konferencie.

Katedra sa v spolupráci so Spoločnosťou učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska podieľa na vydávaní časopisu „Slowakische Zeitschrift für Germanistik“.

Jednou z najvýznamnejších udalostí katedry bolo ocenenie bývalého pracovníka našej katedry Prof. Dr. IlpoTapani Piirainena, ktorému Vedecká rada UCM v Trnave udelila čestný titul Doctor honoris causa (marec 2011). 

Aktuality
VŠETCI SÚ SRDEČNE VÍTANÍ!

 
Internationale Konferenz

Synsemantika in Mehrworteinheiten 
im Deutschen und in anderen Sprachen
06. - 07. 06. 2024
Institut für Germanistik der Universität der hl. Cyrill u...
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
  • Katedra germanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete