Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

16.07.2019

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Jany Tabačekovej

 


Na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave sa uskutoční dňa 20.08. 2019 o 13:00 hod. v miestnosti S 2.5 (Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava) obhajoba dizertačnej práce kandidátky na udelenie titulu "PhD.", Mgr. Jany Tabačekovej.


Komisia pre obhajobu dizertačnej práce:


predseda: Iz. prof. Dr. Alja Lipavic Oštir (KGER FF UCM Trnava)

členovia: Prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener (KGER FF UCM Trnava)

                 Prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc. (KGER FF UCM Trnava)

                 Doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. (KGER FF UCM Trnava)

                 Doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (KNJaL MU Brno)

                 Prof. PhDr. Mária Vajíčková, CSc. (PF UK Bratislava)


školiteľ diz. práce: Prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc.


oponenti diz. práce: Prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener (KGER FF UCM Trnava)

                                   Doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (KNJaL MU Brno)

                                   Prof. PhDr. Mária Vajíčková, CSc. (PF UK Bratislava)


tajomníčka: PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.

Vložil: Simona Fraštíková
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete