Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

22.11.2018

Aktuálne otázky a trendy vo výskume slovenskej germanistiky III.

Pod týmto názvom ponúkajú zostaviteľky knihy Monika Hornáček Banášová a Simona Fraštíková už tretí ročník súboru prác o najaktuálnejších témach germanistického výskumu.
Tento ročník je však mimoriadny - ponúka práce nielen členov Katedry germanistiky FF UCM, ale i práce doktorandov. Je to príkladná ukážka aktívnej spolupráce na katedre.
Bohatá škála rôznych príspevkov odzrkadľuje aktuálne oblasti výskumu v germanistike, ktoré sčasti korešpondujú i so zameraním aktuálne riešených projektov na Katedre germanistiky.
Zborník prác vyšiel v renomovanom nemeckom vydavateľstve Kirsch Verlag s podporou projetov VEGA 1/0037/17 und APVV 15-0360.

Obsah:
Peter Ďurčo: Lexikalisierte PWVs aus kontrastiver Sicht
Simona Fraštíková: Die korpusbasierte Untersuchung der „lokalen“ Präposition-Substantiv-Verbindung am Telefon aus kontrastiver Sicht
Jana Tabačeková: Die präpositionale Wortverbindung „im Handumdrehen“
Monika Hornáček Banášová: Präpositionale Wortverbindungen mit modaler Bedeutung
Lucia Miháliková: Valenzanalogien und –alternanzen
Alja Lipavic Oštir: Varietäten des deutschsprachigen Raumes im Sprachrepertoire der Grenzgänger
Dušan Fedič: Zu den Holzhackern („Hunzokaren“) in der Westslowakei
Monika Hornáček Banášová, Simona Dujková: Zur Vorgehensweise bei der Konzeption eines Lehrbuchs zum Dialekt der Hunzokaren
Georg Schuppener: Die Wiederkehr des Nationalen – Nationale Elemente in der Produktwerbung im Vergleich
Adam Brutovský: Die Stellung der Musik in fremdsprachlicher Mittelschulbildung: DaF-Unterricht in der Slowakei

Ján Demčišák: Präliminarien zur kontextuellen Analyse der Lyrik von Albert Ostermaier 
Vložil: Dušan Fedič
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete