Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

26.06.2018

Medzinárodné vedecké sympózium PREPCONV dňoch 25. - 26. júna 2018 sa na Katedre germanistiky FF UCM uskutočnilo medzinárodné vedecké sympózium PREPCON.
Sympózium bolo venované výskumu lexikalizovaných konštrukcií. Je súčasťou trilaterálneho projektu s Ústavom nemeckého jazyka v Mannheime, Nemecko a Univerzitou v Santiago de Compostella, Španielsko. Čiastkový projekt je venovaný kontrastívnemu výskumu predložkovo-menných konštrukcií, ktoré tvoria minimálne komunikačné jednotky. Originalita výskumu spočíva v novej metodike extrakcie dát z korpusov a explikácii výsledkov pomocou jednotnej metodológie založenej na skúmaní lexikálnej petrifikovanosti a variantnosti ustálených konštrukcií a ich kolokačného potenciálu.
Katedra germanistiky hostila špičkových vedcov v Európe v oblasti výskumu ustálených slovných spojení.
Pri tejto príležitosti udelil rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. zlatú medailu UCM dr. Kathrin Steyeovej z Ústavu nemeckého jazyka v Mannheime za dlhoročnú a kvalitnú prácu v oblasti výskumu slovných spojení a lexikografie a za intenzívnu spoluprácu s našou univerzitou.
Sympózia sa aktívne zúčastnila i naša doktorandka Mgr. Tabačeková.

Vložil: Dušan Fedič
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
 • fax: 033 5565 106
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
 • fax: 033 5565 106
Sociálne siete