Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

13.04.2018

Stretnutie s veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko

Dňa 11.4. 2018 navštívil na pozvanie Katedry germanistiky FF UCM našu univerzitu jeho excelencia veľvyslanec SRN pán Joachim Bleicker. Pán veľvyslanec bol prijatý povereným rektorom UCM prof. Ing. Jozef Lehotayom, Dr.Sc., za účasti prorektorky pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. Ruženy Kozmovej, CSc. a dekanky FF UCM doc. PhDr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD. Témami rozhovorov boli možnosti spolupráce v oblasti vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti, ako i potreba získania DAAD lektora. Stretnutia sa zúčastnil aj Prof.(em) Dr. Georg Lohman, doc. Martin Muranský, PhD. et Dr. phil. a vedúca katedry germanistiky PhDr. Daniela Drinková.

Súčasťou návštevy veľvyslanca pána Bleickera bolo stretnutie so študentmia pedagógmi katedry germanistiky v Univerzitnej knižnici a prezentácia knihy Ľudské práva, ktorej editorom nemeckého originálu je Prof. Lohman a na preklade do slovenčiny sa podieľala PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. Editor slovenského vydania knihy, doc. Muránsky, vysoko vyzdvihol prínos a iniciatívu Katedrygermanistiky pri realizácii prekladu prezentovanej publikácie z nemčiny, ktorá je jedinečná svojho druhu v slovenskom a českom vedeckom prostredí.


Fotogaléria


Vložil: Dušan Fedič
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
 • fax: 033 5565 106
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
 • fax: 033 5565 106
Sociálne siete