Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

30.01.2018
Ponuka štipendií v rámci programu Akcia Rakúsko-Slovensko


V rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:


- Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
- Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
- Štipendiá Akcie pre diplomatov,
- Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2018 môžu uchádzať uchádzači z prírodovedných odborov).


V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2018

Výber štipendistov: začiatok mája

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.


V prípade projektov Akcie Rakúsko - Slovensko sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:


- spoluprácu mladých výskumníkov,
- podporu doktorátov pod dvojitým vedením,
- realizáciu spoločných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills,
- prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov.


Základný harmonogram tejto výzvy je:

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2018

Schvaľovanie projektov: začiatok mája


Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke http://www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

SAIA, n. o. / Sasinkova 10 / 812 20 Bratislava

Tel. +421-2-5930 4738

http://www.saia.sk

Vložil: Dušan Fedič
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete