Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

19.12.2023

Výzva na nominácie na Erasmus mobility 


študentov a zamestnancov v AR 2024/2025


Katedra germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na nominácie študentov a zamestnancov na Erasmus mobility v AR 2024/2025.

Oprávnenými účastníkmi mobilít študentov sú študenti denného alebo externého štúdia na UCM na všetkých stupňoch štúdia /bakalárskom, magisterskom, doktorandskom/. Študent sa môže mobility zúčastniť už od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.

Typy mobilít:

 1. Mobilita študenta štúdium SMS (krátkodobá aj dlhodobá)
 2. Mobilita študenta stáž SMT (krátkodobá aj dlhodobá) – u doktorandov
 3. Kombinovaná mobilita SMS + SMT – kombinácia štúdia a stáže
 4. Mobilita zamestnanca za účelom výučby STA
 5. Mobilita zamestnanca za účelom školenia STT
 6. Kombinovaná mobilita STA + STT – kombinácia výučby a školenia

Viac informácií o obsahu mobilít sa dozviete tu:

https://www.ucm.sk/sk/oznamy-a-aktuality-oddelenia-medzinarodnych-vztahov/detail/3548/

Každý účastník Erasmus mobility musí prejsť transparentným výberovým konaním, ktoré sa bude konať dňa 24.1.2024 online formou. Prihlásiť sa a získať viac informácií môžete u katedrovej kordinátorky: M. Hornáček Banášová, monika.hornacek.banasova(zav.)ucm.sk


Partnerské univerzity, kam môžete vycestovať:

Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Nemecko) 

University of Education Schwäbisch Gmünd (Nemecko) 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem (ČR) 

Uniwersytet Wroclawski (Poľsko) 

Univerza u Mariboru (Slovinsko) 

Universidade da Madeira, Funchal (Portugalsko)


Iba zamestnanecké mobility:

Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (Španielsko) 

Universidad de Murcia (Španielsko) 

Université de Rouen Normandie (Francúzsko)


Využite šancu získať skúsenosti, nové zážitky a interkultúrne kompetencie!


Vložil: Simona Fraštíková
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete