Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

27.04.2023

Ein neues VEGA-Projekt am Lehrstuhl für Germanistik startet...


Neues Forschungsprojekt untersucht Tyrnauer Pressegeschichte

Ein neues Forschungsprojekt an der Universität der Hl. Cyril und Method untersucht ein wichtiges Kapitel der Presse- und Lokalgeschichte von Trnava. Das von der Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) geförderte Projekt befasst sich mit der wissenschaftlichen Erschließung der Wochenzeitung „Tirnauer Wochenblatt/Nagyszombati Hetilap“. Diese Zeitung erschien vom Jahresbeginn 1869 bis zum letzten Jahr des Ersten Weltkrieges (genauer bis 31. 3. 1918) als zunächst deutschsprachige, dann zunehmend ungarischsprachige Wochenzeitung. Nachrichten, Berichte und Inserate stellen eine einzigartige Quelle für das mehrsprachige Kultur- und Gesellschaftsleben der Stadt Trnava vor dem Ersten Weltkrieg dar.

Die Forschergruppe unter Leitung von Prof. Dr. Dr. rer.nat. Georg Schuppener am Lehrstuhl für Germanistik beschäftigt sich vornehmlich mit der Sprache der Texte in der Zeitung. Darüber hinaus wird die Zeitung auch als ein Teil der Tradition von Trnava als Zentrum des Verlagswesens betrachtet. Beteiligt sind an dem Vorhaben auch Forscher aus Szeged (Ungarn) und Innsbruck (Österreich).

Einzelne Exemplare der Zeitung sind nicht nur im Archiv des Westslowakischen Museums Trnava und anderen Institutionen in Trnava belegt, sondern auch in der Ungarischen Nationalbibliothek in Budapest und im Internationalen Zeitungsmuseum in Aachen. Dennoch sind viele Jahrgänge der Zeitung bislang noch nirgendwo nachgewiesen. Die Hoffnung des Forscherteams ist insbesondere, dass sich noch Exemplare der Zeitung in Privatbesitz befinden bzw. an bislang unbekannten Orten in Bibliotheken und Archiven zu finden sind. Denn eine wichtige Aufgabe des Forschungsvorhabens besteht darin, die Zeitung möglichst vollständig zu dokumentieren. Hinweise nimmt das Forschungsteam gerne entgegen. Bitte richten Sie diese an Frau Mgr. Anita Braxatorisová, PhD., E-Mail: anita.braxatorisova(zav.)ucm.sk.Nový výskumný projekt skúma históriu trnavskej tlače

Nový výskumný projekt na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave skúma dôležitú etapu miestnej histórie a dejín tlače v Trnave. Projekt financovaný Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) sa zaoberá vedeckou indexáciou týždenníka Tirnauer Wochenblatt/Nagyszombati Hetilap. Dané noviny vychádzali od začiatku roka 1869 až do posledného roku prvej svetovej vojny (presnejšie do 31. marca 1918), spočiatku ako nemeckojazyčný, neskôr čoraz častejšie ako maďarskojazyčný týždenník. Správy, reportáže a inzeráty predstavujú jedinečný prameň viacjazyčného kultúrneho a spoločenského života mesta Trnava pred prvou svetovou vojnou.

Výskumná skupina pod vedením Prof. Dr. Dr. rer. nat. Georga Schuppenera na katedre germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave sa zaoberá predovšetkým jazykom textov v novinách. Periodikum sa tiež vníma aj ako súčasť tradície Trnavy ako vydavateľského centra. Na projekte sa podieľajú aj výskumníci zo Szegedu (Maďarsko) a Innsbrucku (Rakúsko).

Jednotlivé výtlačky novín sa uchovávajú nielen v archíve Západoslovenského múzea v Trnave a v ďalších trnavských inštitúciách, ale aj v Sečéniho národnej knižnici v Budapešti a v Medzinárodnom múzeu novín v Aachene. Napriek tomu mnohé ročníky novín nie sú zatiaľ nikde prístupné. Výskumný tím dúfa, že niektoré z nich sa nájdu v súkromných rukách alebo na doteraz neznámych miestach v knižniciach a archívoch, keďže dôležitou úlohou výskumného projektu je zdokumentovať noviny v čo najúplnejšom rozsahu. Výskumný tím bude rád za akékoľvek informácie. Adresujte ich, prosím, na mailovú adresu anita.braxatorisova(zav.)ucm.sk.


Vložil: Simona Fraštíková
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete