Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

09.11.2021

Katedra germanistiky si sedí s Erasmus+


Práca a angažovanosť členov Katedry germanistiky do projektovej činnosti v programe Erasmus+ priniesla v roku 2021 svoje zaslúžené ovocie.

Pochváliť sa môžeme mimoriadne vysokým hodnotením ukončeného projektu Internacionalizácia a rozvoj doktorandského štúdia (2018-1-SK01-KA203-046375), ktorý pri svojom záverečnom hodnotení získal 96 zo 100 možných bodov, na základe čoho bol na platforme výsledkov Erasmus+ (Erasmus+ Project Results) označený známkou GOOD PRACTICE. Toto hodnotenie získava len približne 10% všetkých úspešne skončených projektov, preto je pre nás vyznamenaním.


Tiež nás teší, že ako príklad dobrej praxe bol tento projekt zaradený aj v slovenskom portáli To dá rozum venovanom kvalite vzdelávania na Slovensku a zahŕňajúcom odporúčania pre zlepšenie školstva, kde môžeme byť pozitívnym príkladom pre ostatných.

Na portál To dá rozum boli tiež zaradený aj náš druhý projekt Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov (2018-1-SK01-KA201-046316) ukončený v auguste.
Vytvorené inovatívne a na Slovensku jedinečné učebné materiály pre výučbu nemeckého a ruského jazyka na stredných školách sa tešia veľkému záujmu. 

Výsledky projektu navyše zaujali aj porotu súťaže Európska značka pre jazyky 2021, v ktorej sme postúpili do druhého kola, v rámci ktorého sa jednotlivé súťažné projekty mohli prezentovať pred odbornou porotou. Na tomto online podujatí uskutočnenom 05. 11. 2021 nás reprezentovala doc. Monika Hornáček Banášová. Dúfame, že jej pútavá prezentácia nám pomôže aj v záverečnom hodnotení, ktorého výsledky sa dozvieme v decembri. Držte nám k tomu palce. Tam, kde iní ešte ani nezačali, však Katedra germanistiky veru nekončí. V tomto roku totiž okrem dvoch úspešne zavŕšených projektov robziehame aj dva nové. V oblasti inovácií zameraných na digitálne vzdelávanie sme vytvorili dve medzinárodné partnerstvá s celkovo 11 partnermi z 5 rôznych krajín. 
Základné informácie o našich nových projektoch Germanistik Digital (2020-1-SK01-KA226-HE-094271) a Praktická príručka pre online vyučovanie nemckého jazyka (2020-1-SK01-KA226-SCH-094410) nájdete na katedrovej stránke: http://kger.ff.ucm.sk/sk/projekty-a-granty/ 

Veríme, že už ako skúsení koordinátori privedieme aj tieto projekty k úspešnému záveru. Katedra germanistiky si jednoducho sedí s Erasmus+. Budeme radi, ak si sadnete aj vy s nami. A to nie len v prenesenom, ale aj v doslovnom zmysle slova. Pre študentov katedry, ako i ostatných študentov Filozofickej fakulty, sme na druhom poschodí zakúpili sedacie vaky, na ktorých si – keď sa svet vráti opäť do normálu – môžete posedieť s nami, s básnikom Johannom Wolfgangom von Goethe a dobrou náladou.

Vložil: Jan Demcisak
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete