Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

28.10.2021

 Výučba na FF UCM prechádza do online prostredia

 Vážení zamestnanci, milí doktorandi a študenti Filozofickej fakulty UCM,

vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vedenie Filozofickej fakulty po zvážení všetkých okolností rozhodlo o prechode na online výučbu od 3. novembra 2021 (streda) až do odvolania.

Konzultácie, doktorandské semináre, návšteva katedrových knižníc, zasadnutia katedier, pracovné a projektové stretnutia ako i individuálna práca so študentmi sa môže po dodržaní všetkých opatrení naďalej realizovať prezenčnou formou v priestoroch fakulty (učebne, katedry).

Dekanát, sekretariáty, projektové oddelenie ako i študijné oddelenie naďalej pracuje v neobmedzenom režime.
Návštevy kancelárie dekanky prosím dohodnúť vopred u asistentky p. Martiny Drgoňovej mailom alebo na t.č. 033/5565 279.

Online vyučovanie sa bude realizovať výlučne cez schválenú platformu MS Teams, tak ako v letnom semestri 2020/21.
Žiadame pedagógov o vytvorenie tímov v aplikácii MS Teams v intenciách platného rozvrhu.
Kontrolu budú realizovať vedúci katedier a prodekanka pre štúdium.

Na sekretariáte sú naďalej pre všetkých zamestnancov i študentov FF UCM k dispozícii ochranné pomôcky, antigénové testy a testy na protilátky.

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme, že ste zodpovední a ohľaduplní.

S pozdravom

za vedenie FF UCM
prof. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Vložil: Dušan Fedič
Zodpovedná osoba: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Zdroj: dekanka FF UCM
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete