Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

09.07.2021

 Workshop: Problémovo orientované vyučovanie a metóda Soft CLIL

Projektový tím vytvoril v spolupráci s litovskou Univerzitou vo Vilniuse, slovinskou Univerzitou v Maribore a s gymnáziami na Slovensku, v Litve, Slovinsku a Rakúsku učebnice nemeckého jazyka a ruského jazyka pre stredné školy, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi témami z oblasti matematiky v každodennom živote, finančnej gramotnosti a trvalej udržateľnosti.

Spojenie vyučovacích metód problémovo orientovaného vyučovania a Soft CLIL je pre tieto témy vhodná, pretože v cudzom jazyku sa žiaci venujú aktuálnym témam a pri tom sa zaujímavou formou učia cudzí jazyk a prehlbujú si kompetencie a vedomosti z viacerých predmetov.

Nové učebnice Matematik im Alltag: wozu? (Matematika v každodennom živote: načo?) a 20 Fragen zum nachhaltigen Tourizmus (20 otázok k trvalo udržateľnému turizmu) a ich ruské verzie, ktoré katedra v súčasnosti vydala, sa venujú týmto témam.

V rámci projektu katedra práve vydáva aj metodické príručky k učebniciam a odbornú publikáciu Problémovo orientované učebné moduly Soft CLIL. Metodické odporúčania v piatich jazykoch.

Medzinárodného online podujatia sa zúčastnilo viac ako 70 účastníkov z viacerých krajín. Podujatie sa stretlo s mnohými pozitívnymi ohlasmi od učiteľov z praxe.Viac informácií o projekte a publikáciách tu

Po skončení projektu (august 2021) budú všetky materiály voľne dostupné na stiahnutie.

Fotografie z podujatia nájdete tu

Vložil: Dušan Fedič
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre oblasť zahraničných vzťahov a vzťahov s verejnosťou
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete