Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

30.06.2021

 Internacionalizácia ako kľúč k zlepšeniu kvality doktorandského štúdia

Kam smeruje doktorandské štúdium a aké možnosti internacionalizácie má? Tieto otázky si položil tím pracujúci na projekte Erasmus+ 2018-1-SK01-KA203-046375 z Katedry germanistiky FF UCM v Trnave, Univerzity J. E. Purkyně v Ústi nad Labem a Univerzity Wroclaw a rozpracoval ich v projekteInternacionalizácia a ďalší rozvoj doktorandského štúdia, ktorého zavŕšením bol online workshop realizovaný dňa 24. 06. 2021.

Multiplikačného online workshopu sa zúčastnilo viac ako 70 účastníkov z 18 krajín (Bosna a Hercegovina, Grécko, Chorvátsko, India, Japonsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rumunsko, Ukrajina, Švédsko, Španielsko, Ruská federácia, Republika Kosovo a iné ). Medzinárodné plénum tvorili univerzitní profesori a docenti, doktorandi, či potenciálni záujemcovia o doktorandské štúdium.

V rámci podujatia boli predstavené hlavné ciele a predovšetkým výstupy projektu:

–           Metodické kurikulum pre doktorandské štúdium germanistiky. Koncept, internacionalizácia, ponuka kurzov

–           VŠ učebnica Lehrmaterialien für Germanistik-Doktorandenkurse

–           Príručka k realizácii doktorandského štúdia. Odporúčania pre školiteľov a doktorandov.


Kurikulum aj príručka boli publikované v 5 jazykoch a sú dostupné širšiemu publiku.

S pozitívnymi ohlasmi sa okrem publikácií projektu stretla i novozaložená edícia pre vedecké publikácie doktorandov „Doktorandenforum Auslandsgermanistik“, v ktorej sme počas trvania projektu (2019-2021) vydali v prestížnom nemeckom vydavateľstve Leipziger Universitätsverlag tri zborníky „Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław 1, 2, 3“, v ktorých mali doktorandi troch partnerských univerzít možnosť publikovať svoje vedecké články. V tejto edícii sa rozhodli partneri projektu pokračovať i naďalej, pričom sa táto edícia otvára aj pre ďalších doktorandov. Pokračovaním projektu bude tiež organizácia doktorandských kolokvií, z ktorých najbližšie sa uskutoční na FF UCM v Trnave na jar roku 2022. Veríme, že rovnako ako multiplikačné podujatie projektu, osloví doktorandov z celého sveta.

Viac o projekte a bezplatných publikáciách projektu sa možno dozvedieť tu

Fotogalériu nájdete tu

Vložil: Dušan Fedič
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre oblasť zahraničných vzťahov a vzťahov s verejnosťou
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete