Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

17.08.2020

Obhajoba dizertačnej práce

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 

Termín:      18.08. 2020 o 9.00 hod.

Miestnosť:  S0.3

Doktorandi/ kandidáti: Mgr. Filip Kalaš

 

Komisia:

predseda:  prof. Peter Ďurčo, CSc.  (KGER FF UCM Trnava)

členovia:   prof. Dr. AljaLipavicOštir  (KGER FF UCM Trnava

                  doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.  (Limbach

                  prof. Dr. Dr. rer. nat. GeorgSchuppener  (KGER FF UCM Trnava)  

školiteľ diz. práce:  doc. PhDr. Radoslav ŠtefančíkMPol., PhD. (KIK FAJ EU Bratislava)

oponenti diz. práce:

doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc. (KJaTFAJ EU Bratislava)

doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (KNJaL PF MU Brno)

Univ. -Prof.Doz. Dr. Irena Zavrl, PhD., (Fachhochschule Burgenland GmbH, Eisenstadt)


tajomníčka:    Mgr. Jana Tabačeková, PhD.



Termín:      18.08. 2020 o 10.30 hod.

Miestnosť:  S0.3

Doktorandi/ kandidáti: Mgr. Petra Oboňová

 

Komisia:

predseda:  prof. Dr. Dr. rer. nat. GeorgSchuppener  (KGER FF UCM Trnava)

členovia:   Univ. -Prof.Doz. Dr. Irena Zavrl, PhD., (Fachhochschule Burgenland GmbH, Eisenstadt)

                  doc. PhDr. Radoslav ŠtefančíkMPol., PhD. (KIK FAJ EU Bratislava)

                  doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (KNJaL PF MU Brno)

školiteľ diz. práce:

                  prof. Peter Ďurčo, CSc.

oponenti diz. práce:

doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.  (Limbach)

prof. Dr. AljaLipavicOštir  (KGER FF UCM Trnava)  

doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc. (KJaTFAJ EU Bratislava)


tajomníčka:    Mgr. Jana Tabačeková, PhD.

Vložil: Dušan Fedič
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete