Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

13.08.2020
VÝBEROVÉ KONANIE 
v doktorandskom študijnom programe nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 
v študijnom odbore 11. FILOLÓGIA na Filozofickej fakulte UCM

(termín 18. augusta 2020, pozor zmena miestnosti: aktuálne S0.3)


Organizačné zabezpečenie / Časový harmonogram 


Predseda komisie pre výberové konanie: prof. Peter Ďurčo, CSc. 

Členovia komisie pre výberové konanie: 

prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener 

prof. Dr. Alja Lipavic Oštir 

doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. 

Tajomník komisie: Mgr. Jana Tabačeková, PhD.


Meno a priezvisko / Čas / projekt na tému 

Mgr. Ekaterina Rigert 12.30 

Inklusion im Fremdsprachenunterricht: Faszination und Überforderung 

Mgr. Katarína Batková 13:00 

Das Bild der Heimat in rechtspopulistischen Texten 

Bc. Miroslava Najšlová 13:30 

Sprachliche Bezüge zum Nationalsozialismus im heutigen Rechtspopulismus 

Bc. Marek Ponca 14:00 

Sprachkarten und Sprachenportaits als Werkzeuge zur Förderung von Mehrsprachigkeit 

Bc. Mária Ješíková 14:30 

Minimale lexikalisch geprägte Muster im modalen Bereich 


Ďalšie dôležité pokyny: 

Dostaviť sa pred miestnosť výberového konania (S0.3 – prízemie v hlavnej budove) 15 minút pred individuálne stanoveným časom. 
Ak ste k prihláške nepriložili projekt, je nutné ho priniesť na výberové konanie. Projekt odporúčame priniesť, aj keď bol priložený. Počas výberového konania bude prezentácia projektu prebiehať v nemeckom jazyku. 
Priniesť si vlastné písacie potreby a rúško. 
Po ukončení svojho výberového pohovoru uchádzač/ka odchádza z budov UCM. 


Všetky výsledky budú zverejnené písomným oznámením. 

Vložil: Dušan Fedič
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete